GORAN STEFIĆ PR BRAVARSKO ZAVARIVAČKA RADNJA LOZNICA
23. SEPTEMBRA 4 | Loznica


Pravno lice GORAN STEFIĆ PR BRAVARSKO ZAVARIVAČKA RADNJA LOZNICA se nalazi u ulici 23. SEPTEMBRA 4 u mestu Loznica.
Osnovano je 2017.. godine.
Matični broj(MB) je 64803468.
a Poreski identifikacioni broj (PIB) 110313936.


Ponuda


Mašinska obrada metala je pretežna delatnost ovog pravnog lica ali se još bavi i:

1. Izrada stepeništa, izrada čeličnih konstrukcija po projektu.

2. Nastrešnice sa pokrivkom od:

    lexana, panel ploča, lima ...

3. Proizvodi od kovanog gvožđa: kapije, ograde, gelenderi, ukrasne rešetke za vrata i prozore.